Witajće k nam!

Smy tu 24 wjeskow. A w kóždej so tójšto stawa. Ducy po gmejnje zetkawam wjele ludźi, kiž so wjesela, zo su naležnosće jich wjeski w našich rozmołwnych kołach tema. 

Hač w towarstwach, zawodach, za stajnym blidom - ja sym rady wšudźe tam, hdźež sće Wy doma.

A ja widźu: Časy, hdyž běchu wólby wjesnjanosty jenož wěc muži, su bohudźak nimo. Žony sobu rěča, hdyž wo to dźe, do kotreho směra ma naša gmejna hić. 

Hač do 9. februara, hdyž budźemy w Radworju wjesnjanost(k)u wolić, naš zajimawy čas wočakuje. Přetož wobydlerjam a swójbam přichilena gmejna započina so před swójskimi chěžinymi durjemi - a tuž je nadosć wěckow, wo kotrychž mamy nětko rěčeć. Jeli chceće, tež doma na konopeju. Tuž na mnje zazwońće abo mi mailku napišće!

A z čimž móžeće nadal ličić: Moje puće wostanu dale krótke a njekomplikowane, hdyž mje za swoju wjesnjanostku wuzwoliće. Wšako dźě wosobinski zwisk mjez ludźimi naše žiwjenje na wsy wučinja, něwěrno?

Katrin Suchec-Dźisławkowa

wróćo